Lyofilizace

Lyofilizace (vymražení) je technologický proces, který využívá fyzikálních vlastností vody. Ve vakuové komoře je zmrazená voda přímo přeměněna z pevného do plynného skupenství (tzv. sublimace). Za chladna dehydrované pokrmy se připravují prostřednictvím rychlého zmražení a následné dehydratace ve vzduchoprázdné komoře. Při tomto procesu nedochází k dlouhému tání vody, ale voda je odstraněna v okamžiku ve formě páry. K přípravě takto vyrobených pokrmů pak není zapotřebí více než přidání horké vody.

Nízká hmotnost, snadná, rychlá a na energii nenáročná příprava jsou hlavní důvody, které vedou rostoucí počet vyznavačů horolezectví, expediční turistiky, víkendového trekingu a svobodného cestování k oblibě lyofilizované expediční stravy.

Vyhledávání

© 2009 - 2021 TRANSALPINUS s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.