Časté dotazy

Jak dlouhá je trvanlivost expediční stravy TREK'N EAT?

Trvanlivost pokrmů TREK'N EAT je obecně 3 roky (u nových edic až 5 let). Dlouhá trvanlivost je zaručena díky inertní atmosféře spočívající v nahrazení kyslíku dusíkem (vzduch, který dýcháme, tvoří ze 79 % dusík) a udžení této atmosféry díky speciálnímu vícevrstvému barierovému oabalu. Tímto způsobem je dlouhodobě zábráněno oxidaci tj. zkáze důležitých surovin obsažených v pokrmech.

Jerky má zaručenu trvanlivost po dobu 12 měsíců.

Co znamená lyofilizace?

Lyofilizace (dehydratace za chladna) je speciální dehydratační proces využívající předností fyzikálních vlastností vody. Ve vakuové komoře je zmražená voda z potravin za studena odstraněna přímou přeměnou v páru (tzv. sublimací). Tento nákladný proces probíhá za studena a za nízkého tlaku a proto takto nejsou obsažené potraviny poškozeny a výživově znehodnoceny vysokou teplotou tak jako v bežných instantních pokrmech. Čerstvý pokrm v původní kvalitě je získán poté snadno zpět přidáním vody. Nízká hmotnost, snadná příprava a úspora energie jsou důvodem, proč lyofilizované pokrmy mají své místo ve vybavení pro outdoorové aktivity.

Jaký je rozdíl mezi expediční stravou TREK'N EAT a běžnými instantními pokrmy?

Expediční strava TREK'N EAT je připravena výhradně z kvalitních lyofilizovaných surovin, a zachovává si proto většinu přirozených živin, vitamínu a minerálů obsažených v čerstvých potravinách. Pří výrobě pokrmů TREK'N EAT není využíváno konzervantů a umělých barviv a je použito minimum přídavných látek a aromat, což mimo jiné usnadňuje čištění nádobí. TREK'N EAT strava zaručuje kalorickou hodnotu adekvátní zvýšenému výdeji energie při aktivitách vpřírodě. Odolný vodotěsný obal s kulatými rohy pak bezproblémový transport, snadnou přípravu a pohodlnou konzumaci.

Proč jsou pokrmy TREK'N EAT baleny v dusíkové atmosféře?

Při vlhkosti a přítomnosti kyslíku dochází k oxidaci a zkáze potravin. Zbytková vlhkost za chladna vysušené a dehyrované stravy je velmi nízká, ale přesto je nutné odstranit kyslík. Toho se dosáhne prostřednictvím odstranění vzduchu (evakuací) a následným naplněním sáčku čistým dusíkem. Dusík je naprosto bezpečným médiem pro uchování potravin a tvoří 79 % vzduchu, který dýcháme. 

Kdy se expediční strava využívá?

Lyofilizovaná strava se požívá po celém světě při expedicích, plavbách a outdoorových aktivitách. Strava TREK'N EAT je nepřekonatelná vždy, když je třeba:

  • Úspory hmotnosti
  • Snadné a rychlé přípravy
  • Úspory energie ve formě paliva
  • Vysoce odolných obalů
  • Dlouhé trvanlivosti i v horkém klimatu
  • Spolehlivého a kontrolovaného přísunu živin
  • Vynikající chuti

Proč mají sáčky TREK'N EAT zaoblené rohy?

Nezaoblené rohy mohou být velmi ostré. To představuje riziko vzájemného propíchnutí sáčků nebo dokonce zavazadel. Během expedic a trekkingových výprav by tato skutečnost mohla vést k nepříjemnostem, nebo v nejhorším případě dokonce k ohrožení výživy expedice. Proděravění sáčku by totiž vedlo k úniku obsahu, narušení dusíkové atmosféry, vstupu vlhkosti a zkáze potravy.

Co dělat se sáčkem TREK'N EAT po konzumaci?

Výhodou sáčků Trek'n Eat je možnost neprodyšného znovuuzavření. Díky tomuto systémů můžete po jídle sáček sploštit, uzavřít a bezstarostně vložit zpět do zavazadla. Nemusíte se bát, že jej zašpiníte. Jakmile budete zpět v civilizaci můžete všechnyprázdné sáčky vyhodit do směsného odpadu nebo do kontejneru na plasty. Obal je energeticky recyklovatelný a lye jej také recyklovat s polyethylenovými výrobky.

Vyhledávání

© 2009 - 2021 TRANSALPINUS s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.